Zjazd Młodych Demokratów w Kaliszu

W dniu dzisiejszym w Kaliszu delegacja Młodych Demokratów z Pleszewa uczestniczyła w zjeździe lokalnych kół SMD południowej wielkopolski. Celem projektu było wzmocnienie współpracy wśród Młodych Demokratów i przybliżenie nowym kołom działalności stowarzyszenia, budowa wielopłaszczyznowej współpracy młodzieży oraz mobilizacja do wymiany doświadczeń między starszymi i młodszymi kołami SMD.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w wykładach dotyczących m.in.  roli SMD w kampanii wyborczej, postrzegania młodych ludzi w polityce z perspektywy doświadczonych działaczy, działalności młodych w samorządzie, roli kobiet w Młodych Demokratach. Swoje dotychczasowe osiągnięcia przedstawili członkowie kół z Kalisza, Ostrowa Wlkp. oraz Środy Wlkp. Głos zabrał również Łukasz Marciniak, który w imieniu pleszewskich Młodych Demokratów przedstawił początkowe działania oraz wizję działalności lokalnych struktur na terenie Pleszewa.

Spotkanie zorganizowane przez kaliskich Młodych Demokratów to jeden z elementów promowania aktywności politycznej i społecznej w środowisku między 18 a 30 rokiem życia. Niezwykle istotnym zadaniem jest budowanie mocnych struktur Młodych Demokratów w Wielkopolsce, szczególnie w jej południowych granicach.