Wykład senatora Sitarza

13 grudnia 2013 roku, tj. w 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, o przyczynach jego wprowadzenia i przebiegu, uczniom pleszewskich szkół ponadgimnazjalnych opowiadał Witold Sitarz – Senator RP. Parlamentarzysta, który w 1981 roku w czasie wybuchu stanu wojennego był członkiem Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa Solidarności, stan wojenny pamięta doskonale. Swoimi wspomnieniami podzielił się z uczniami pleszewskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.

Opowiedział młodzieży o sytuacji w całym kraju, represjach stosowanych przez władze i losach bohaterów tamtych czasów. Podkreślił także, że zasadności decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego nie da się jednoznacznie ocenić. Senator mówił także o wydarzeniach poprzedzających: wyborze Karola Wojtyły na papieża i jego niemal proroczych słowach w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Opowiadał też o strajkach, które ogarnęły wszystkie miejsca w Polsce i powstaniu „Solidarności”. Poświęcił też wiele miejsca nakreśleniu ówczesnej sytuacji gospodarczej kraju. Witold Sitarz wytłumaczył, że mieszkańcy naszego kraju są dzisiaj podzieleni w kwestii oceny wprowadzenia stanu wojennego: czy generał Jaruzelski zrobił dobrze czy źle? Podał argumenty zarówno za i przeciw, o niczym jednak nie przesądzając.

W dalszej części wykładu młodzież dowiedziała się, jak doszło do rozmów „okrągłego stołu” i ustaleniach w Magdalence, w wyniku których dotychczasowa władza częściowo podzieliła się rządami z opozycją. Senator Sitarz opowiadał także o swoich doświadczeniach strajkowych oraz współpracy z innymi z opozycjonistami. Pokazał młodzieży stare wydruki z informacjami pochodzącymi z teleksów, które przyrównał do dzisiejszych wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną. Uczniowie mieli też okazję zobaczyć archiwalne egzemplarze tygodnika „Solidarność”.

Źródło: witoldsitarz.pl