Wracają dotacje na przydomowe oczyszczalnie

Od 2011 r. wróciła możliwość dotowania przez gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie inwestycji ekologicznych zostało wycofane z końcem 2009 r. wraz z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych.

Na mocy nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska ekologiczne przedsięwzięcia będą mogły być dofinansowane bezpośrednio z budżetu gminy lub powiatu na zasadzie dotacji celowej. Dotacje będę mogły otrzymać: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz gminne lub powiatowe osoby prawne.

Uchwała rady gminy lub powiatu będzie określała szczegółowe zasady udzielania dofinansowania. Przekazywanie dotacji celowej będzie następować po zawarciu umowy z samorządem.

Miasto i Gmina Pleszew w roku 2011 planuje przeznaczyć na ten cel 80 tys. zł.