Termomodernizacja budynków jednorodzinnych i wymiana pieca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 realizację Programów Priorytetowych, które obejmują finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska. Z korzystnych pożyczek na wymianę pieca c.o., termomodernizację budynków mieszkalnych czy inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii będą mogli również skorzystać mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew. Trzy priorytetowe programy „PIECYK-2017”, „TERMO-2017” oraz „OZE-2017” dotyczą osób fizycznych i obejmują udzielenie na preferencyjnych warunkach pożyczki z możliwością częściowego umorzenia.

Program „PIECYK-2017” obejmuje modernizację lub wymianę źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją lub wymianą instalacji c.o. i c.w.u. W ramach programu możliwy jest zakup i montaż: kotłów olejowych, gazowych, gazowo – olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła lub węzła cieplnego oraz przy spełnieniu określonych warunków kotłów na paliwa stałe.

Dzięki programowi „TERMO-2017” mieszkańcy będą mogli ocieplić swoje domy wybudowane przed 1999 r. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami, jak również wymian stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych.

Program „OZE-2017” obejmuje zakup i montaż instalacji o mocy do 40 kW a więc systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych oraz systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. programów znajdą Państwo tutaj.

Źródło: wfosgw.poznan.pl, zdj. foter.com