STOP dopalaczom

W Pleszewie ruszyła akcja STOP dopalaczom. Władze miasta zapowiedziały, iż wykorzystają wszelkie dozwolone prawem metody do walki ze sklepami sprzedającymi środki, których działanie może być podobne do narkotyków- takich sklepów w mieście jest siedem. Trwa więc akcja nękania właścicieli sklepów różnego rodzaju kontrolami, najczęściej dotyczącymi spraw formalnych. Punkty z dopalaczami sprawdza straż miejska, sanepid, służby skarbowe. Od sierpnia br. weszły w życie nowe przepisy, które wyeliminują ze sklepów wiele niebezpiecznych środków.
Posłowie Marek Zieliński, Maciej Orzechowski i Ewa Drozd złożyli interpelację poselską na ręce Minister Zdrowia Ewy Kopacz, z zapytaniem jakie działania podejmuje resort, by zwalczać sprzedaż tzw. dopalaczy. Należy podkreślić, że z handlem dopalaczami zmagają się z lepszym lub gorszym efektem wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Jak poinformowało Ministerstwo w wyniku prac legislacyjnych w 2009 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przedmiotowa nowelizacja pozwoliła objąć kontrolą ustawową 18 substancji i roślin psychoaktywnych. W opinii Ministerstwa Zdrowia konieczność wycofania przez sklepy z dopalaczami wielu substancji i roślin, które od lat były wykorzystywane w celu odurzania się, spowodowana objęciem ich kontrolą, była jak najbardziej słuszna i wyeliminowała na kilka miesięcy ze sprzedaży większość produktów zawierających substancje psychoaktywne.

Co najważniejsze, 25 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na mocy której 7 substancji psychoaktywnych zostanie objętych kontrolą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co pozwoli, w opinii Ministerstwa Zdrowia, wyeliminować z oferty sklepów z dopalaczami ok. 90% oferowanych produktów zawierających substancje psychoaktywne.

Z dopalaczami walczy również Ministerstwo Sprawiedliwości, prowadząc prace legislacyjne nowelizujące ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, który to projekt w dniu 10 sierpnia 2010 r. został skierowany pod obrady Rady Ministrów. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmianę, polegającą na wprowadzeniu zakazu reklamy i promocji środków spożywczych lub innych produktów poprzez sugerowanie, iż posiadają one działanie takie, jak środki odurzające lub substancje psychotropowe. Wprowadzona zmiana wynika z potrzeby zapobieżenia występowaniu negatywnego zjawiska, jakim jest prowadzenie reklamy tzw. dopalaczy.

Pozostałe informacje


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu radosnego, świątecznego nastroju, serdecznych spotkań w gronie najbliższych oraz wsze...
Grzegorz Schetyna w Pleszewie Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna zarekomendował Dorotę Czaplicką na Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Marszałkowi w czasie wizyty w Pleszewie towarz...
Szczyt regionalnych i lokalnych liderów polityczny... Dnia 25 kwietnia w Poznaniu odbył się szczyt regionalnych i lokalnych przywódców politycznych Europejskiej Partii Ludowej z udziałem premiera Donalda ...
Spotkanie Obywatelskie Wielkopolskie w Pleszewie W środę, 15 marca w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się spotkanie Obywatelskie Wielkopolskie z udziałem posłów na Sejm RP: Marcina Kierwińskiego...
„Europa na zakręcie” – debata w ... Tylko powszechna aktywność obywatelska, kontakty międzyludzkie, wymiana poglądów, życzliwość, wzajemne zrozumienie, odtworzenie autentycznej solidarno...
Wykład senatora Sitarza 13 grudnia 2013 roku, tj. w 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, o przyczynach jego wprowadzenia i przebiegu, uczniom pleszewskich szkół ponadgi...