Sekretariat Samorządowy

W środę, 29 września w Poznaniu, odbył się kolejny Zjazd Sekretariatu Samorządowego Platformy Obywatelskiej. W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta pleszewski Dorota Czaplicka, radni Łukasz Jaroszewski, Tomasz Kuberka oraz Łukasz Marciniak.

Gośćmi Zjazdu byli marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, wicemarszałek Leszek Wojtasiak oraz parlamentarzyści i licznie przybyli samorządowcy z Wielkopolski.

Spotkanie poświęcone było w całości wyborom samorządowym 2010. Przedstawione zostały założenia do programu samorządowego Platformy Obywatelskiej. Uczestnicy Zjazdu wzięli również udział w wykładzie dotyczącym prowadzenia kampanii wyborczej. Spotkanie było polem do wymiany doświadczeń i poglądów miedzy samorządowcami.