S-11: Proponujemy nowy wariant „D”

Na środowej konferencji prasowej stowarzyszenia „Pleszewianie” zwróciliśmy się z apelem do władz Miasta i Gminy Pleszew o podjęcie działań w przedmiocie przebiegu planowanych korytarzy drogi S-11, w szczególności do:

– zaproponowania wariantu „D” korytarza drogi S-11, będącego modyfikacją (alternatywą) obecnie proponowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wariantu „B”, który to wariant miałby przede wszystkim omijać sołectwa Kowalew, Zielona Łąka, Taczanów Drugi, Sowina Błotna, z możliwie najlepszym zabezpieczeniem interesów mieszkańców oraz mając na względzie przyszły, długofalowy rozwój gminy;
– zorganizowania spotkania dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy, przy udziale władz miasta, w szczególności Burmistrza oraz przedstawicieli GDDKiA, na którym to spotkaniu poruszone zostaną najistotniejsze sprawy (z perspektywy mieszkańców), związane z procesem inwestycyjnym, takie jak procedury przejęcia gruntów pod budowę, aspekty prawne dotyczące ewentualnych odszkodowań.

Wsłuchując się w głos mieszkańców, skierowaliśmy do Pana Burmistrza pismo, apelując o podjęcie stosownych działań celem zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego dostępu do informacji.