Rada Regionu PO w Witaszycach

W dniu wczorajszym, tj. 31 stycznia, w pałacu w Witaszycach odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Regionu. Posiedzenie odbyło się w gminie Jarocin w związku z rozpisanymi na dzień 12 lutego przedterminowymi wyborami na burmistrza Miasta i Gminy Jarocin.

Do pałacu w Witaszycach zjechali delegaci Platformy z całej Wielkopolski, aby jednogłośnie udzielić poparcia w tych wyborach Stanisławowi Martuzalskiemu – członkowi PO, byłemu staroście jarocińskiemu, obecnie pełniącemu obowiązki Burmistrza Jarocina. Przybyli delegaci jednogłośnie i z aplauzem poparli Martuzalskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pleszewskiej PO, wśród nich – Łukasz Marciniak.

W dalszej części posiedzenia odbyła się prezentacja tematycznych sekretariatów regionalnej PO. Wicemarszałek Leszek Wojtasiak, kierujący sekretariatem samorządowym podsumował dotychczasową działalność, prezentował statystyki sekretariatu, w których w sumie udział wzięło ponad 1500 osób, mówił o tematach które samorządowcy omawiali z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami administracji rządowej, parlamentarzystami i ekspertami. Wicemarszałek Tomasz Bugajski, który z kolei kieruje, dopiero co powołanym sekretariatem transportu i infrastruktury, mówił o swoich planach z tym związanych. Zamiarem Pana Marszałka jest stworzenie w ramach tego sekretariatu eksperckich grup, które wypracowywać będą stanowiska i podejmować rozmowy z zainteresowanymi stronami.

Ostatnia część posiedzenia rady regionu dotyczyła bieżącej sytuacji politycznej i planowanych przez rząd reform. Obecni na posiedzeniu samorządowcy i parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej rozmawiali m.in. o reformie sądownictwa. Podsumowując spotkanie, A. Szejnfeld powiedział, że dzisiejsza debata była wyjątkowo potrzebna, zarówno dla samorządowców, jak i parlamentarzystów. Rozpoczęta dyskusja ma być kontynuowana na spotkaniach sekretariatu samorządowego.

Rada Regionu PO w Witaszycach Rada-Regionu

Źródło, zdj: www.wielkopolski.platforma.org