Pleszewskie Centrum Medyczne z nowym obiektem

PCM1

W nowo wybudowanym skrzydle Pleszewskiego Centrum Medycznego dokonano uroczystego otwarcia oddziału kardiologicznego i onkologicznego. Budowę nowego bloku Pleszewskiego Centrum Medycznego rozpoczęto w 2011 roku. Wydatki na II etap rozbudowy przekroczyły 22 mln zł. Kwota pochodzi w całości ze środków własnych szpitala.

Pleszewskie Centrum Medyczne z nowym obiektem PCM