Państwo. Jak to działa?

Państwo. Jak to działa?

Dzisiaj, 27 maja na zaproszenie Łukasza Marciniaka do Pleszewa przyjechał senator Witold Sitarz. Parlamentarzysta spotkał się ze słuchaczami Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wygłosił prelekcję na temat funkcjonowania państwa jako podmiotu publiczno-prawnego.

Senator w czasie dwugodzinnego spotkania omówił konstytucyjne zadania państwa, podział władz oraz przedstawił rolę budżetu. Poruszył również kwestie patriotyzmu. Na końcu spotkania odpowiadał na pytania słuchaczy dotyczące m.in. możliwości obywateli we współdecydowaniu o rządzeniu państwem.

Stowarzyszenie „Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku” powstało w 2010 r. Głównymi celami stowarzyszenia jest poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych oraz podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.