O mnie

Jestem pleszewianinem, magistrem prawa, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktyczną wiedzę prawniczą zdobywałem w trakcie pracy w kancelariach prawnych. Praca w Starostwie Powiatowym w Pleszewie pozwoliła mi pogłębiać wiedzę o samorządzie i wykształciła we mnie umiejętność współpracy z ludźmi. Obecnie pracuję w Kancelarii Adwokackiej. Jako aplikant adwokacki przygotowuję się do wykonywania zawodu adwokata. Należę do Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Dlaczego kandyduję?

Kandyduję na urząd burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ nasza gmina potrzebuje prawdziwych zmian i nowej energii. Chcę, by nasze miasto stało się miejscem przyjaznym do życia dla mieszkańców w każdym wieku. Komitet Wyborczy Pleszewianie, który popiera moją kandydaturę na burmistrza Pleszewa, to porozumienie ludzi różnych partii, osób niezależnych i aktywnych. Łączy nas wiara w to, że Pleszew może i powinien być zarządzany w inny sposób. O rozwoju naszego miasta i gminy chcemy decydować wspólnie z mieszkańcami.

Moja działalność

Jestem społecznikiem. Od lat działam na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Współorganizowałem akcję świąteczną, dzięki której udało się obdarować prezentami dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Inicjuję akcje mające na celu upamiętnianie świąt narodowych oraz ważnych wydarzeń m. in. Dnia Flagi RP. Byłem również organizatorem wykładów w pleszewskich szkołach średnich, otwartych spotkań dla mieszkańców z udziałem polskich parlamentarzystów oraz samorządowców. Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa na drodze najmłodszych mieszkańców gminy, zainicjowałem akcję dzięki której blisko dwieście dzieci otrzymało kamizelki odblaskowe. Nie boję się wyzwań, lubię pracę z ludźmi, a do każdego realizowanego projektu podchodzę z energią i pełnym zaangażowaniem.

Moje priorytety

Jako burmistrz będę w pierwszej kolejności dążył do zrównoważonego rozwoju całej gminy. Podejmę działania, w efekcie których powstaną nowe i lepiej płatne miejsca pracy. Będę koncentrował się na inwestycjach związanych z budownictwem wielorodzinnym, uruchomieniem nowoczesnej komunikacji miejskiej oraz stworzeniem bogatej oferty kulturalno-sportowej. Program komitetu Pleszewianie, z którego startuję, to szereg propozycji, z których będą mogły skorzystać zarówno osoby młode, rodziny z dziećmi, jak i seniorzy. Będę wsłuchiwał się w Państwa opinie, a o rozwoju Miasta i Gminy Pleszew będziemy decydowali wspólnie. Nowa energia jest naszemu miastu potrzebna.