Marciniak: Czas na nowe pokolenie w Sejmie

Marciniak: Czas na nowe pokolenie w Sejmie

Dnia 28 września, na konferencji prasowej pleszewskich struktur Platformy Obywatelskiej z udziałem posła Mariusza Witczaka oraz senatora Witolda Sitarza przedstawiono kandydatów w jesiennych wyborach parlamentarnych. Z numerem 18 wystartuje Łukasz Marciniak, prawnik, pleszewianin, przewodniczący PO w Pleszewie.

Łukasz Marciniak na konferencji prasowej zaprezentował swoje hasła wyborcze. Jak zaznaczył chce być reprezentantem Ziemi Pleszewskiej oraz głosem młodego pokolenia w parlamencie.

– Ubiegam się o mandat poselski jako pleszewianin, od urodzenia związany z naszym miastem. Jesteśmy zapewne zgodni, że powiat pleszewski potrzebuje swojego przedstawiciela w polskim parlamencie. Jako poseł chcę aktywnie, z pełnym zaangażowaniem działać na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców Ziemi Pleszewskiej – mówił na konferencji Łukasz Marciniak.

Zaznaczył, że priorytetem dla naszego regionu jest budowa obwodnicy Pleszewa, łącznika pomiędzy drogą krajową nr 11 i 12.

Jako prawnik, w Sejmie chciałby aktywnie włączyć się w pracę Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji. Jego zdaniem w wymiarze sprawiedliwości powinien działać sprawny system pomiaru wydajności oraz efektywności sądów i samych sędziów z uwzględnieniem badania szybkości postępowań. – Sprawny i efektywny wymiar sprawiedliwości, ukierunkowany na obywatela, zwiększy zapewne zaufanie do instytucji wymiaru sprawiedliwości – podkreślił.

W Komisji Administracji i Cyfryzacji chce włączyć się w prace nad wprowadzeniem rozwiązań mających na celu nastawienie instytucji sektora publicznego na skuteczność działania i jak najwyższą jakość dostarczanych usług publicznych. – Należy dalej upraszczać przepisy, które ograniczają w swoim działaniu urzędników oraz obywateli – powiedział Marciniak.

Łukasz Marciniak, jako przedstawiciel młodego pokolenia chce pracować w Sejmie na rzecz młodych. Wśród działań na tym polu wymienia przede wszystkim konieczność łatwiejszego dostępu do wymian międzynarodowych, podniesienie poziomu praktyk zawodowych oraz staży studenckich czy dopasowanie systemu edukacji zawodowej do lokalnego rynku usług i przemysłu.