Już 6 września ogólnokrajowe referendum

Już 6 września ogólnokrajowe referendum

Już 6 września Polacy zagłosują w ogólnokrajowym referendum. W nadchodzącym referendum Platforma Obywatelska stawia sprawę jasno:

– TAK dla JOW,

– NIE dla finansowania partii z budżetu,

– TAK dla interpretowania wątpliwości na korzyść podatnika.

Pomysł jednomandatowych okręgów wyborczych politycy tej partii lansowali od 2001 roku, od początku istnienia ugrupowania. W 2011 roku Platforma wprowadziła JOW-y w wyborach do Senatu, a także w wyborach do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu.

Równie wyraziste stanowiska zajmuje PO w sprawie finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Projekt ustawy, który zakładał, że partie nie będą otrzymywać subwencji i dotacji budżetowych, zgłosiła już w 2008 roku. 24 Sejm, głosami m.in. posłów PiS, zdecydował jednak o jego odrzuceniu już w pierwszym czytaniu.

W 2009 roku PO przygotowała kolejny projekt, kompromisowy. Proponowano zawieszenie przekazywaniom partiom subwencji budżetowych na dwa lata (od kwietnia 2009 do końca grudnia 2010 roku). Ta próba również się nie powiodła. 2 kwietnia Sejm projekt odrzucił, znów głosami m.in. PiS.

17 grudnia 2010 roku Sejm przyjął senacką poprawkę, która zakładała obniżenie o 50 proc. budżetowych subwencji dla partii od 1 stycznia następnego roku. Za zmniejszeniem subwencji głosowali wszyscy posłowie PO. 143 posłów PIS głosowało przeciw. Na szczęście byli w mniejszości. Finansowanie partii ograniczono o połowę.

Wrześniowe referendum będzie okazją, by pójść o krok dalej – po Senacie i samorządach, czas wprowadzić JOW-y w wyborach do Sejmu. Po ograniczeniu finansowania partii, czas je głębiej zreformować. TAK dla JOW, NIE dla finansowania partii z budżetu.

Źródło, grafika: Platforma Obywatelska