„Europa na zakręcie” – debata w Pleszewie

"Europa na zakręcie" - debata w Pleszewie

Tylko powszechna aktywność obywatelska, kontakty międzyludzkie, wymiana poglądów, życzliwość, wzajemne zrozumienie, odtworzenie autentycznej solidarności, budowanie więzi współistnienia i współdziałania mogą powstrzymać proces niszczenia demokracji i wolności – uważa Adam Szejnfeld, poseł do Parlamentu Europejskiego, który w dniu 8 kwietnia br. był gościem Pleszewskiego Klubu Obywatelskiego. Podczas spotkania, na podstawie prezentacji pt.: „Europa na zakręcie”, przeprowadzono debatę, w której udzieli wzięli mieszkańcy miasta. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew, a jej organizatorem był Łukasz Marciniak.

Unia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, jest „na zakręcie”, przez co i cały kontynent, cała Europa, jest zagrożona. Musimy odpowiedzieć sobie więc na pytanie, co jest przyczyną obecnej sytuacji, jak z powstałymi zagrożeniami walczyć oraz czy Polska w ten proces powinna się włączać, czy też nie – mówił na spotkaniu z mieszkańcami Pleszewa europoseł Adam Szejnfeld.

Podczas spotkania poseł Szejnfeld zaprezentował największe zagrożenia, jakie w ostatnich latach dotknęły UE i jej państwa członkowskie, m.in. kryzys finansowy, fala uchodźców, nasilająca się polityka „humanizacji” społeczeństwa i „socjalizacji” gospodarki oraz nacjonalizacji postaw. Poruszył też problem bezpieczeństwa energetycznego oraz militarnego Europy. Nie mniej ważnym zagadnieniem była ocena dotychczasowego efektu integracji dla Polski oraz naszych priorytetów na przyszłość.

Po zakończeniu prezentacji oraz wykładu posła odbyła się żywa dyskusja z uczestnikami spotkania. Większość pytań i wygłaszanych opinii nawiązywało do tematu debaty, ale pojawiły się oczywiście i te, które dotyczyły obecnej sytuacji wewnętrznej w Polsce, zagrożenia dla demokracji i praworządności.

Tylko powszechna aktywność obywatelska, kontakty międzyludzkie, wymiana poglądów, życzliwość, wzajemne zrozumienie, odtworzenie autentycznej solidarności, budowanie więzi współistnienia i współdziałania mogą powstrzymać proces niszczenia demokracji i wolności – odpowiadał Adam Szejnfeld.

Źródło: www.szejnfeld.pl