STOP dopalaczom

W Pleszewie ruszyła akcja STOP dopalaczom. Władze miasta zapowiedziały, iż wykorzystają wszelkie dozwolone prawem metody do walki ze sklepami sprzedającymi środki, których działanie może być podobne do narkotyków- takich sklepów w mieście jest siedem. Trwa więc akcja nękania właścicieli sklepów różnego rodzaju kontrolami, najczęściej dotyczącymi spraw formalnych. Punkty z dopalaczami…

zobacz całość

Zjazd Młodych Demokratów w Kaliszu

W dniu dzisiejszym w Kaliszu delegacja Młodych Demokratów z Pleszewa uczestniczyła w zjeździe lokalnych kół SMD południowej wielkopolski. Celem projektu było wzmocnienie współpracy wśród Młodych Demokratów i przybliżenie nowym kołom działalności stowarzyszenia, budowa wielopłaszczyznowej współpracy młodzieży oraz mobilizacja do wymiany doświadczeń między starszymi i młodszymi kołami SMD.

zobacz całość