Zjazd Młodych Demokratów w Kaliszu

W dniu dzisiejszym w Kaliszu delegacja Młodych Demokratów z Pleszewa uczestniczyła w zjeździe lokalnych kół SMD południowej wielkopolski. Celem projektu było wzmocnienie współpracy wśród Młodych Demokratów i przybliżenie nowym kołom działalności stowarzyszenia, budowa wielopłaszczyznowej współpracy młodzieży oraz mobilizacja do wymiany doświadczeń między starszymi i młodszymi kołami SMD.

zobacz całość